Secret Of Herb

...Punja Phuta...
สมดุลชีวิต

ชีวิตจริงของคนในยุคนี้พบว่า เป็นโรควิถีชีวิต (Life Style Diseases) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ในเรื่องการกิน การอยู่ เช่น กินอาหารผิดส่วนทั้งในเรื่องของคุณภาพ และปริมาณ ได้รับสารพิษ สารก่อมะเร็งจากมลภาวะต่างๆ ความเครียด และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายต่อสู้กับโรคร้ายไม่ได้ ดังนั้นการใช้ชีวิตให้สมดุลจากการกิน อยู่ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่ม ความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว จะต้องเลือกให้ร่างกาย เกิดความสมดุลด้วย

ลักษณะอาการที่ร่างกายไม่สมดุล

1.ร่างกายร้อนเกินไป ขี้ร้อน ตื่นเต้นง่าย ชีพจรเต้นเร็ว อารมณ์ไม่ค่อยคงที่ ขี้หงุดหงิด และโมโหง่าย หรือเกิดโรคที่เกี่ยวกับร่างกาย เพราะการกระตุ้นอวัยวะต่างๆ มากเกินไป เช่น ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดประจำเดือน ปวดตามข้อ ข้ออักเสบ และลำไส้แปรปรวน เป็นต้น

2.ร่างกายเย็นเกินไป ขี้หนาว เฉื่อยชา อ่อนเปลี้ยเพลียแรง หน้าตาซีดเซียว ดูไม่ค่อยมีเลือด และไม่ค่อยแข็งแรง หรือเกิดโรคที่เกี่ยวกับร่างกายเพราะมีการยับยั้งอวัยวะ มากเกินไป เช่น ความดันโลหิตต่ำ ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และไตอ่อนแอ เป็นต้น

สมดุลร่างกาย

ศิลป์แห่งโซซอน สมุนไพรสร้างสารสำคัญ ที่มนุษย์เราสร้างไม่ได้ เรียกว่า พฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์(Phytonutrients) ซึ่งจากงานวิจัยสมัยใหม่ ค้นพบว่า มีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกาย ใน 2 บทบาท ดังนี้

1. เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยทำหน้าที่ปรับสมดุลการทำงานของเอนไซม์ ฮอร์โมน และสารสื่อประสาทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆให้สอดคล้องกัน จึงช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย

2. ออกฤทธิ์ป้องกัน เช่น ออกฤทธิ์ป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิต โคเลสเตอรอลสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต เสริมภูมิคุ้มกัน และป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น

ศาสตร์แห่งสมุนไพร

ศาสตร์แห่งสมุนไพรไทย จีน และอินเดีย

ศาสตร์ของไทย และอินเดีย คือ การรับประทานให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือน ซี่งประกอบด้วย 5 ธาตุ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ และอากาศธาตุ

ศาสตร์จีน คือ การับประทานให้ครอบคลุมทั้งหยิน-หยาง

ฤทธิ์ร้อน - เย็น ของสมุนไพร

ช่วยในการปลอบประโลมอวัยวะที่ทำงานหนักจนเกินไป หรือเกิดการอักเสบ จนทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบ ข้ออักเสบ ภูมิแพ้ ลำไส้แปรปรวน เป็นต้น ให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างสมดุลอีกครั้ง

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น และปานกลาง

ช่วยในการปลอบประโลมอวัยวะที่ทำงานหนักจนเกินไป หรือเกิดการอักเสบ จนทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบ ข้ออักเสบ ภูมิแพ้ ลำไส้แปรปรวน เป็นต้น ให้กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างสมดุลอีกครั้ง

สมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่น และร้อน

ช่วยในการกระตุ้นอวัยวะที่อ่อนแรง อ่อนล้า หมดพลัง จนบางครั้งเกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันต่ำ ภูมิอ่อนแอ ติดเชื้อง่าย ไตอ่อนแอ เป็นต้น ให้กลับมากระฉับกระเฉง ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ