Secret Of Herb
...Punja Puta...

โสมเกาหลีสกัด

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ปกป้อง และต้านโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง ปกป้องและต้านโรคหัวใจ ป้องกันและต้านโรคมะเร็ง บรรเทาอาการวัยทอง