Secret Of Herb
...Punja Puta...

หม่อน

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วน ลดระดับไขมันในเลือด ลดอาการกระวนกระวาย ต้านจุลชีพ ปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น