Secret Of Herb
...Punja Puta...

หล่อฮังก้วย

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเบาหวาน ต้านอักเสบ ปรับดุลการทำงานของภูมิคุ้มกัน ต้านภูมิแพ้ ต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง ต้านโรคอ้วน ลดความเหนี่อยล้า

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น