Secret Of Herb
...Punja Puta...

สะระแหน่

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านแบคทีเรีย ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการปวด ต้านมะเร็ง ระงับกลิ่นปาก