Secret Of Herb
...Punja Puta...

ดอกอัญชัญ

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

มีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูทดลอง
มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
มีคุณสมบัติในการปกป้องตับจากพิษของยาพารา
มีคุณสมบัติในการต้านอักเสบและบรรเทาปวด
มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นปานกลาง