Secret Of Herb
...Punja Puta...

ชะเอมเทศ

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค ต้านเชื้อยีสต์ และรา ต้านโปรโตซัว ต้านออกซิเดชั่น และอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ ปกป้องตับ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ ต้านแผลในกระเพาะอาหาร