Secret Of Herb
...Punja Puta...

ดอกคำฝอย

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ต้านออกซิเดชั่น เพิ่มประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของเลือด ต้านอักเสบ บรรเทาปวด ลดคอลเลสเตอรอล ลดระดับน้ำตาลในเลือด