Secret Of Herb
...Punja Puta...

หญ้าลิ้นงู

คุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

ปกป้องตับ ต้านจุลชีพ ต้านอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการปวด

สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น